Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace na stavbu Výstavba FTV elektráren v areálech zdravotnických zařízení Pardubického kraje včetně výkonu autorského dozoru projektanta - podruhé

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 3590
Systémové číslo: P22V00000151
Evidenční číslo zadavatele: 13128/2022
Datum zahájení: 03.05.2022
Nabídku podat do: 16.05.2022 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování projektové dokumentace na stavbu Výstavba FTV elektráren v areálech zdravotnických zařízení Pardubického kraje včetně výkonu autorského dozoru projektanta - podruhé
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o výstavbu FTV elektráren osazením panelů na šikmé střechy budov v areálech 2 zdravotnických zařízení, příspěvkových organizací Pardubického kraje.
V projektu budou řešeny FTV elektrárny ve zdravotnických zařízeních:
- LDN Rybitví - identifikace stavby: Činžovních domů 139 a 140, 533 54 Rybitví, objekt A - budova nemocnice
- Vysokomýtská nemocnice - identifikace stavby: Žižkova 271, 566 01 Vysoké Mýto - objekt A - budova č. p. 140 a objekt B - budova č. p. 139
Objekt se nachází v rozsáhlém chráněném území.
Součástí realizace bude i zařízení pro dispečerské řízení výroby elektřiny a udržování toto zařízení v provozuschopném stavu v souladu § 23 odst. 2 písm. p) zákona č. 458/2000 Sb.
V rámci zpracování projektové dokumentace je nutné mj. zajištění požárně bezpečnostního řešení stavby včetně stavebně konstrukční části objektů a výpočtu statického posouzení střešní konstrukce a přitížení konstrukcí pro FTV panely. Nutné je také projednání s dotčenými orgány státní správy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 190 215 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubický kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy