Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace na stavbu Výstavba FTV elektráren v areálech školských zařízení Pardubického kraje I. včetně výkonu autorského dozoru projektanta - podruhé

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 3588
Systémové číslo: P22V00000149
Evidenční číslo zadavatele: 13121/2022
Datum zahájení: 03.05.2022
Nabídku podat do: 16.05.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování projektové dokumentace na stavbu Výstavba FTV elektráren v areálech školských zařízení Pardubického kraje I. včetně výkonu autorského dozoru projektanta - podruhé
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem projektové dokumentace je výstavba FTV elektráren osazením panelů na střechy budov v areálech 2 školských zařízení Pardubického kraje. Řešenými areály jsou Speciální ZŠ, MŠ a praktická škola Ústí nad Orlicí a SŠ automobilní Holice. V Ústí nad Orlicí se uvažuje s instalací na šikmé střechy na objektech A a B (budova školy) a C (internát). V objektu C bude probíhat půdní vestavba v rámci projektu IROP, kdy do střešní konstrukce budou nově osazena střešní okna, dojde k úpravě střechy nad únikovým schodištěm a ve schodišťové části stávajícího objektu. Přípravu a realizaci je proto nutné koordinovat s tímto projektem. V Holicích se uvažuje s instalací na šikmé střechy na objektech A (škola) a E a G (dílny) a na ploché střechy na objektech dílen B, C, D pomocí samozátěžových konstrukcí pro ploché střechy. Na objektu dílen F bude instalace panelů kombinovaná na část šikmé i ploché střechy. U objektů C, D, E, F a G byl v září 2019 dokončen projekt realizace úspor energie v rámci OPŽP. FTV elektrárnu je potřeba řešit s ohledem na udržitelnost při případném zateplení střech. Navržená výroba elektrické energie za rok by měla pokrýt více než 100 % celkové současné roční spotřeby, avšak v jiném ročním časovém diagramu. Projekt by tak měl umožnit i mobilitu elektrické energie pomocí smart grid. Součástí realizace bude i zařízení pro dispečerské řízení výroby elektřiny a udržování tohoto zařízení v provozuschopném stavu v souladu s § 23 odst. 2 písm. p) zákona č.458/2000 Sb.
V rámci zpracování projektové dokumentace je nutné mj. zajištění požárně bezpečnostního řešení stavby včetně stavebně konstrukční části objektů a výpočtu statického posouzení střešní konstrukce a přitížení konstrukcí pro FTV panely.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 365 157 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubický kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy