Veřejná zakázka: Laboratorní přístrojové vybavení 1

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2732
Systémové číslo: P20V00000480
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-031085
Datum zahájení: 03.09.2020
Nabídku podat do: 25.11.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Laboratorní přístrojové vybavení 1
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části, kdy dodavatel podává pro každou část veřejné zakázky samostatnou nabídku, přičemž může podat nabídku do všech částí zadávacího řízení nebo případně pouze do jedné či dvou částí zadávacího řízení veřejné zakázky. Každá část veřejné zakázky je samostatnou částí zadávacího řízení, a veškeré kroky pro ni proběhnou samostatně dle zákonných pravidel. Na každou část veřejné zakázky bude uzavřena samostatná smlouva.
Předmětem veřejné zakázky je v části 1 a části 3 této zakázky dodávka laboratorních přístrojů pro zadavatele. Dále je předmětem této zakázky v části 2 dodávka laboratorních přístrojů, a to včetně spotřebního materiálu na dobu 48 měsíců trvání rámcové smlouvy na dodávku spotřebního materiálu, která bude uzavřena s dodavatelem přístroje.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 140 492 Kč bez DPH

Místo plnění

 • dle jednotlivých částí

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
 • IČO: 27520536
 • Poštovní adresa:
  Kyjevská 44
  532 03 Pardubice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-033160

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy