Veřejná zakázka: Pasport cyklostezek a cyklotras Pardubického kraje

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 2566
Systémové číslo: P20V00000314
Evidenční číslo zadavatele: 70254/2020
Datum zahájení: 25.09.2020
Nabídku podat do: 19.10.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pasport cyklostezek a cyklotras Pardubického kraje
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování Pasportu cyklostezek a cyklotras Pardubického kraje. Jedná se o jednu z aktivit projektu Zefektivnění řízení Pardubického kraje v samosprávných oblastech prostřednictvím tvorby strategických dokumentů a vzděláváním projektového řízení, CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014481, spolufinancovaného z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v příloze č. 1 návrhu smlouvy, která je přílohou výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 570 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubický kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Kancelář ředitele úřadu
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy