Veřejná zakázka: Část 5 - Zajištění ostrahy a obsluhy vrátnice - objekt Orlickoústecká nemocnice

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 2233
Jedná se o část veřejné zakázky: Zajištění fyzické ostrahy majetku a osob společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – 2. kolo

Název a popis předmětu

  • Název: Část 5 - Zajištění ostrahy a obsluhy vrátnice - objekt Orlickoústecká nemocnice

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v této části je zajištění fyzické ochrany osob a majetku zadavatele vykonávané fyzickou ostrahou a obsluhou vrátnice včetně poskytnutí služby výjezdu zásahové jednotky na územním pracovišti zadavatele, jímž je objekt Orlickoústecká nemocnice. Specifikace požadavků pro tuto část veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci a v jejích přílohách. Předpokládaná hodnota za dobu 4 roků (48 měsíců) je pro tuto část zároveň stanovena jako nejvyšší přípustná, maximálně možná a nepřekročitelná nabídková cena. Nabídnutí částky vyšší je porušením zadávacích podmínek vedoucích k vyloučení účastníka z této části zadávacího řízení.


Předpokládaná hodnota

  • 7 976 960 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků