Veřejná zakázka: Část 4 - Zajištění ostrahy a bezpečnostního ochranného doprovodu - objekt Svitavská nemocnice

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2232
Jedná se o část veřejné zakázky: Zajištění fyzické ostrahy majetku a osob společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – 2. kolo

Název a popis předmětu

  • Název: Část 4 - Zajištění ostrahy a bezpečnostního ochranného doprovodu - objekt Svitavská nemocnice

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v této části je zajištění fyzické ochrany osob a majetku zadavatele vykonávané fyzickou ostrahou včetně služby bezpečnostního ochranného doprovodu a služby výjezdu zásahové jednotky na územním pracovišti zadavatele, jímž je objekt Svitavská nemocnice. Specifikace požadavků pro tuto část veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci a v jejích přílohách. Předpokládaná hodnota za dobu 4 roků (48 měsíců) je pro tuto část zároveň stanovena jako nejvyšší přípustná, maximálně možná a nepřekročitelná nabídková cena. Nabídnutí částky vyšší je porušením zadávacích podmínek vedoucích k vyloučení účastníka z této části zadávacího řízení.


Předpokládaná hodnota

  • 2 474 160 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky