Veřejná zakázka: Část 1 - Zajištění ostrahy - objekt Pardubická nemocnice

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2229
Jedná se o část veřejné zakázky: Zajištění fyzické ostrahy majetku a osob společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – 2. kolo

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1 - Zajištění ostrahy - objekt Pardubická nemocnice

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v této části je zajištění fyzické ochrany osob a majetku zadavatele vykonávané fyzickou ostrahou včetně poskytování služby PCO a služby výjezdu zásahové jednotky na územním pracovišti zadavatele, jímž je objekt Pardubická nemocnice. Specifikace požadavků pro tuto část veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci a v jejích přílohách. Předpokládaná hodnota za dobu 4 roků (48 měsíců) je pro tuto část zároveň stanovena jako nejvyšší přípustná, maximálně možná a nepřekročitelná nabídková cena. Nabídnutí částky vyšší je porušením zadávacích podmínek vedoucích k vyloučení účastníka z této části zadávacího řízení.


Předpokládaná hodnota

  • 2 430 960 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky