Veřejná zakázka: Zhotovení projektové dokumentace stavby „Realizace úspor energie - ZŠ Lanškroun, Olbrachtova“, včetně výkonu autorského dozoru projektanta

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2034
Systémové číslo: P19V00000275
Evidenční číslo zadavatele: SpKrÚ 46913/2019
Datum zahájení: 18.06.2019
Nabídku podat do: 01.07.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zhotovení projektové dokumentace stavby „Realizace úspor energie - ZŠ Lanškroun, Olbrachtova“, včetně výkonu autorského dozoru projektanta
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na výběr zhotovitele dokumentace formou jednostupňového projektu pro podání žádosti o vydání stavebního povolení a v podrobnostech projektu pro provádění stavby do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby.
Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž inženýrská činnost zahrnující zejména projednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, kdy výsledkem musí být bezrozporná kladná stanoviska k projektové dokumentaci.
Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž zajištění potřebných průzkumů, pokud budou dle uvážení zpracovatele potřebné a jejich zahrnutí do celkové ceny projektu.
Dále jsou součástí plnění veškeré posudky, studie a měření nutné pro získání stavebního povolení.
Předmětem zakázky je i výkon činností autorského dozoru podle ust. § 152 odst. 4 stavebního zákona nad souladem zhotovované stavby s ověřenou projektovou dokumentací zhotovitelem projektové dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky