Veřejná zakázka: Dodávka 2 ks sanitních vozidel pro zdravotnickou dopravu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1705
Systémové číslo: P18V00000319
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-007478
Datum zahájení: 26.10.2018
Nabídku podat do: 13.11.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Dodávka 2 ks sanitních vozidel pro zdravotnickou dopravu
  • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou sanitních vozů dle technické specifikace, která tvoří přílohu této zadávací dokumentace.
Dodaná vozidla musí splňovat vyhlášku MZ č.296/2012 Sb. v platném znění a normu ČSN EN 1789+A1 v platném znění (vyjma tabulky č. 11 – Druhy ventilačního/respiračního vybavení na str. 32 a tab. č. 16 – Obvazování a ošetřovaní na str. 35 v normě ČSN EN 1789+A1).
Vymezení předmětu veřejné zakázky dle klasifikace služeb stanovené zvláštním právním předpisem (CPV kód) je následující:
34114120-6 - Zdravotnická vozidla
34114122-0 - Vozidla pro přepravu pacientů

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 2 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Nemocnice následné péče Moravská Třebová
  • IČO: 00193895
  • Poštovní adresa:
    Svitavská 25, 571 01 Moravská Třebová

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky