Veřejná zakázka: Zhotovení projektové dokumentace na stavbu "II/298 Sezemice – obchvat" včetně autorského dozoru projektanta

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1472
Systémové číslo: P18V00000086
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-009619
Datum zahájení: 27.03.2018
Nabídku podat do: 02.05.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zhotovení projektové dokumentace na stavbu "II/298 Sezemice – obchvat" včetně autorského dozoru projektanta
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby ve stupních DÚR a společné DSP a DPS pro novostavbu obousměrné silnice II. třídy v kategorii S 9,5 v délce 1,080 km, která bude obsahovat úrovňové křížení se stávající silnicí I/36 a následně se silnicí II/298. Předmětem zakázky bude rovněž i jedno mimoúrovňové křížení s budoucí přeložkou I/36. Obchvat silnice má za cíl odvést tranzitní dopravu z intravilánu města Sezemice, zejména v relaci Pardubice – Býšť, k čemuž dojde po vybudování přeložek silnice I/36 a právě II/298. Stavba II/298 Sezemice – obchvat je vyjmenovaná jako veřejně prospěšná stavba v územním plánu města Sezemice. Předmětem zakázky je též AD po dobu realizace stavby.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 124 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice
osobní doručování:
Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
Pardubice, Komenského náměstí 120

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky