Veřejná zakázka: Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace silnice II/322 Komárov - napojení na D35 včetně autorského dozoru projektanta

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1302
Systémové číslo: P17V00000173
Evidenční číslo zadavatele: Sp KrÚ 22519/2017
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-024451
Datum zahájení: 04.09.2017
Nabídku podat do: 22.11.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace silnice II/322 Komárov - napojení na D35 včetně autorského dozoru projektanta
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace níže uvedeného rozsahu a ve stupních DÚR, DSP a DPS pro modernizaci úseku silnice II/322 v délce 0,651 km, která bude navazovat na projekt ŘSD (D35) a na modernizovaný úsek silnice II/322 v rámci stavby MÚK Dašice. Modernizace silnice se bude týkat konstrukčních a asfaltobetonových vrstev vozovky navržených na kategorii S 9,5 (z důvodů napojení na přeložku silnice II/322 realizovanou v rámci stavby D35 a MÚK Dašice) se směrovým uspořádáním v obloucích. Rozsah modernizace vozovky bude určen na základě provedených průzkumných a diagnostických prací. Modernizován, případně doplněn a rozšířen bude rovněž odvodňovací systém komunikace. Modernizace silnice bude navržena dle TP 170 na TDZ III, návrhová úroveň porušení D1-N, součásti modernizace silnice bude odstranění a ošetření silniční vegetace (dendrologický průzkum), modernizace dopravního značení, dopravně-bezpečnostního zařízení a zádržného systému (zábradlí, silniční svodidla, atd.) Modernizace mostního objektu ev.č. 322-029 bude navržena na základě mostní prohlídky a diagnostiky v souladu s ČSN-EN a TP. Předpokládá se zde rozšíření mostovky (kategorie S 9,5) a s tím i zásah do nosných prvků mostu, které jsou poškozené trhlinami.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 700 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Pardubický kraj
 • IČO: 70892822
 • Poštovní adresa:
  Krajský úřad Pardubického kraje
  Komenského nám. 125
  532 11 Pardubice
  osobní doručování:
  Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
  Pardubice, Komenského náměstí 120
 • Název oddělení: Majetek a investice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050515

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice
osobní doručování:
Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
Pardubice, Komenského náměstí 120

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky