Veřejné zakázky Pardubického kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Pardubický kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Odstranění trafostanice u objektu Winternitzových automatických mlýnů, Pardubice
podlimitní Příjem nabídek 28.11.2022 16.12.2022 10:00
Zpracování projektové dokumentace na stavbu SŠ zemědělská a veterinární Lanškroun - výstavba FTV elektrárny včetně výkonu autorského dozoru projektanta - podruhé
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.11.2022 07.12.2022 11:00
Zpracování projektové dokumentace na stavbu Gymnázium Jevíčko - výstavba FTV elektrárny včetně výkonu autorského dozoru projektanta - podruhé
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.11.2022 07.12.2022 10:30
Rekonstrukce Jednacího sálu Rady Pardubického kraje
podlimitní Příjem nabídek 23.11.2022 15.12.2022 10:00
Zpracování projektové dokumentace na stavbu Albertinum, odborný léčebný ústav Žamberk, výstavba FTV elektrárny včetně výkonu autorského dozoru projektanta - podruhé
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.11.2022 07.12.2022 10:00
Dodávka AV techniky pro sál Rady Pk
podlimitní Příjem nabídek 21.11.2022 15.12.2022 10:00
Dodávka vozidla pro rozvoz stravy 2. kolo
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.11.2022 02.12.2022 10:00
Lékařský mikroskop pro Pardubickou nemocnici
nadlimitní Příjem nabídek 21.11.2022 23.12.2022 10:00
Dodávka injekčních stříkaček a jehel
podlimitní Příjem nabídek 20.11.2022 09.12.2022 10:00
Elektrokoagulační jednotka do Pardubické nemocnice
nadlimitní Příjem nabídek 19.11.2022 21.12.2022 10:00
Fibroskopy
nadlimitní Příjem nabídek 19.11.2022 21.12.2022 10:00
Flexibilní bronchoskop do Pardubické nemocnice
nadlimitní Příjem nabídek 17.11.2022 19.12.2022 10:00
Pen drive systém
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.11.2022 25.11.2022 10:00
Nanoskop
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.11.2022 25.11.2022 10:00
Nákup osobních automobilů – liftback III
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.11.2022 24.11.2022 10:00
všechny zakázky