Veřejné zakázky Pardubického kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Pardubický kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka nezbytné síťové infrastruktury do datového centra NPK pro běh KIS NPK a zvýšení úrovně ochrany perimetru počítačové sítě NPK - Firewally a SandBox
nadlimitní Příjem nabídek 17.10.2019 26.11.2019 10:00
Porodní lůžka pro gynekologicko-porodnické oddělení Orlickoústecké, Chrudimské a Svitavské nemocnice – 3. kolo
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.10.2019 24.10.2019 10:00
Technologie pro stravovací provoz - kuchyňské vybavení
podlimitní Příjem nabídek 11.10.2019 31.10.2019 10:00
Magnetoterapeutický indukční přístroj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.10.2019 25.10.2019 10:00
Přístroj venitilační pro ARO
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.10.2019 05.11.2019 11:00
Mamograf
nadlimitní Příjem nabídek 10.10.2019 13.11.2019 10:00
Zhotovení podkladů pro zpracování projektových dokumentací dopravních staveb
podlimitní Hodnocení 07.10.2019 23.10.2019 10:00
Dům hudby, Pardubice - dodávka nábytku pro společenskou část
podlimitní Příjem nabídek 07.10.2019 14.11.2019 10:00
Expozice Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách, dodávka replik zbraní a příslušenství
podlimitní Hodnocení 30.09.2019 22.10.2019 10:00
Strategie rozvoje Pardubického kraje
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.09.2019 09.10.2019 10:00
Vysokomýtská nemocnice-zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Žižkova 271
podlimitní Hodnocení 24.09.2019 23.10.2019 14:00
Povýšení diskového prostoru
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.09.2019 08.10.2019 10:00
Dům hudby, Pardubice - dodávka AV techniky
nadlimitní Příjem nabídek 23.09.2019 05.11.2019 10:00
Nákup osobních počítačů
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.09.2019 08.10.2019 10:00
Zajištění pojištění právní ochrany zaměstnanců
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.09.2019 02.10.2019 10:00
všechny zakázky