Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
S.K.L.E.M. expozice sklářské a ateliérové tvorby Východočeského muzea v Pardubicích
podlimitní Příjem nabídek 14.11.2019 06.12.2019 10:00
RÁMCOVÁ DOHODA PRO ROK 2020 – PORADENSTVÍ V OBLASTI DANÍ A ÚČETNICTVÍ PRO PK A SPOLUPRÁCE PŘI PŘEZKUMU HOSPODAŘENÍ OBCÍ
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.11.2019 21.11.2019 10:00
Dodávka kancelářského papíru - 2. kolo
podlimitní Příjem nabídek 05.11.2019 21.11.2019 10:00
Fundus kamera
podlimitní Příjem nabídek 31.10.2019 18.11.2019 11:00
Realizace úspor energie - ISŠ Moravská Třebová, budova dílen J. K. Tyla
podlimitní Příjem nabídek 25.10.2019 25.11.2019 10:00
Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii
nadlimitní Příjem nabídek 21.10.2019 06.12.2019 10:00
Dodávka nezbytné síťové infrastruktury do datového centra NPK pro běh KIS NPK a zvýšení úrovně ochrany perimetru počítačové sítě NPK - Firewally a SandBox
nadlimitní Příjem nabídek 17.10.2019 09.12.2019 10:00
Mamograf
nadlimitní Příjem nabídek 10.10.2019 20.11.2019 10:00
Dům hudby, Pardubice - dodávka AV techniky
nadlimitní Příjem nabídek 23.09.2019 04.12.2019 10:00
ZZS Pardubického kraje – dodávky ochranných pracovních prostředků 2019
nadlimitní Příjem nabídek 16.07.2019 20.11.2019 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016