Veřejné zakázky Pardubického kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Pardubický kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Externí hodnocení kvality pro zdravotnické laboratoře pro rok 2024
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.09.2023 11.10.2023 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny B02BD01 s účinnou látkou lidský protrombinový komplex znovuvyhlášení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.09.2023 09.10.2023 10:00
Centrální nákup kancelářských potřeb pro Pardubický kraj
nadlimitní Příjem nabídek 25.09.2023 31.10.2023 13:00
Odpadní nádoby pro centrální urgentní příjem
nadlimitní Příjem nabídek 21.09.2023 23.10.2023 10:00
Střední průmyslová škola Chrudim – rekonstrukce havarijního stavu střechy
podlimitní Příjem nabídek 19.09.2023 06.10.2023 10:00
Zpracování projektové dokumentace stavby „NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu"
nadlimitní Příjem nabídek 18.09.2023 30.10.2023 09:00
Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká 167, p. č. 1985/3
podlimitní Příjem nabídek 18.09.2023 16.10.2023 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny L04AC13 s účinnou látkou ixekizumab, znovuvyhlášení
nadlimitní Příjem nabídek 16.09.2023 23.10.2023 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny D08AG02 s účinnou látkou jodovaný povidon, znovuvyhlášení části 2
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.09.2023 27.09.2023 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny N05AX12 s účinnou látkou Aripiprazol znovuvyhlášení
podlimitní Příjem nabídek 15.09.2023 04.10.2023 10:00
Cévní uzávěry, znovuvyhlášení části 1
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.09.2023 27.09.2023 10:00
ZZS Pardubického kraje - Vozidla RV 2024
podlimitní Příjem nabídek 14.09.2023 06.10.2023 10:00
Stojany a RTG vybavení pro centrální urgentní příjem, znovuvyhlášení
nadlimitní Příjem nabídek 08.09.2023 23.10.2023 10:00
ZZS Pardubického kraje - Velitelská vozidla 2024
podlimitní Hodnocení 07.09.2023 02.10.2023 10:00
RTG skiagrafický přístroj
nadlimitní Příjem nabídek 05.09.2023 09.10.2023 09:00
všechny zakázky