Veřejné zakázky Pardubického kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Pardubický kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.23 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
S.K.L.E.M. expozice sklářské a ateliérové tvorby Východočeského muzea v Pardubicích
podlimitní Příjem nabídek 14.11.2019 06.12.2019 10:00
RÁMCOVÁ DOHODA PRO ROK 2020 – PORADENSTVÍ V OBLASTI DANÍ A ÚČETNICTVÍ PRO PK A SPOLUPRÁCE PŘI PŘEZKUMU HOSPODAŘENÍ OBCÍ
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.11.2019 21.11.2019 10:00
Dodávka kancelářského papíru - 2. kolo
podlimitní Příjem nabídek 05.11.2019 21.11.2019 10:00
Dezinfektory endoskopů 2
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.10.2019 15.11.2019 10:00
Fundus kamera
podlimitní Příjem nabídek 31.10.2019 18.11.2019 11:00
Realizace úspor energie - ISŠ Moravská Třebová, budova dílen J. K. Tyla
podlimitní Příjem nabídek 25.10.2019 25.11.2019 10:00
Realizace úspor energie - SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim, hlavní budova a tělocvična
podlimitní Hodnocení 25.10.2019 13.11.2019 23:59
Zpracování projektové dokumentace na stavbu SPŠ chemická Pardubice – rekonstrukce stravovacího zařízení včetně výkonu autorského dozoru projektanta
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.10.2019 04.11.2019 10:00
Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii
nadlimitní Příjem nabídek 21.10.2019 06.12.2019 10:00
Dodávka nezbytné síťové infrastruktury do datového centra NPK pro běh KIS NPK a zvýšení úrovně ochrany perimetru počítačové sítě NPK - Firewally a SandBox
nadlimitní Příjem nabídek 17.10.2019 09.12.2019 10:00
Porodní lůžka pro gynekologicko-porodnické oddělení Orlickoústecké, Chrudimské a Svitavské nemocnice – 3. kolo
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.10.2019 24.10.2019 10:00
Technologie pro stravovací provoz - kuchyňské vybavení
podlimitní Hodnocení 11.10.2019 31.10.2019 10:00
Magnetoterapeutický indukční přístroj
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.10.2019 25.10.2019 10:00
Přístroj venitilační pro ARO
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.10.2019 05.11.2019 11:00
Mamograf
nadlimitní Příjem nabídek 10.10.2019 20.11.2019 10:00
všechny zakázky