Veřejné zakázky Pardubického kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Pardubický kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Infuzní technika 2
nadlimitní Příjem nabídek 02.06.2023 04.07.2023 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny J05AP57 s účinnou látkou Glekaprevir a pibrentasvir
nadlimitní Příjem nabídek 01.06.2023 03.07.2023 10:00
Oprava a nátěry výplní otvorů, oprava a nátěr jižní a východní fasády včetně restaurování; výměna kastlových oken
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.06.2023 16.06.2023 09:00
Hygienické vybavení pro centrální urgentní příjem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.06.2023 16.06.2023 10:00
Dodávka a instalace chladících klimatizačních jednotek pro technická zařízení ICT v Chrudimské a Orlickoústecké nemocnici
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.05.2023 19.06.2023 10:00
Nákup osobních počítačů
podlimitní Příjem nabídek 25.05.2023 19.06.2023 10:00
Nákup přenosných počítačů
podlimitní Příjem nabídek 25.05.2023 19.06.2023 10:00
Výcvik pro pracovníky sociálních služeb v metodě otevřeného dialogu
podlimitní Příjem nabídek 25.05.2023 16.06.2023 10:00
Intenzivní odborné vzdělávání v oblasti práce s dětmi s poruchou attachmentu
podlimitní Příjem nabídek 25.05.2023 15.06.2023 10:00
Vzdělávání pro pracovníky sociálních služeb v moderních přístupech práce s lidmi s duševním onemocněním zaměřených na zotavení a respekt k individuálním potřebám klientů – metoda CARe
podlimitní Příjem nabídek 25.05.2023 14.06.2023 10:00
Cisterna na vodu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.05.2023 12.06.2023 00:00
Postřikovač
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.05.2023 12.06.2023 00:00
Analyzátor glykovaného hemoglobinu
nadlimitní Příjem nabídek 20.05.2023 21.06.2023 10:00
Laboratorní centrifuga
nadlimitní Příjem nabídek 20.05.2023 27.06.2023 11:00
Analyzátor glukózy
nadlimitní Příjem nabídek 20.05.2023 27.06.2023 11:00
všechny zakázky