Veřejné zakázky Pardubického kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Pardubický kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka gastro vybavení pro Nemocnici následné péče Moravská Třebová
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.10.2021 09.11.2021 09:00
Externí hodnocení kvality pro zdravotnické laboratoře
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.10.2021 29.10.2021 10:00
Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody pro území Pardubického kraje
podlimitní Příjem nabídek 18.10.2021 05.11.2021 10:00
Studie proveditelnosti projektu „Modernizace přístupu uživatelů k digitálním zdrojům Pardubického kraje“
podlimitní Příjem nabídek 18.10.2021 05.11.2021 10:00
Technický dozor investora při realizaci stavby ,,Modernizace mostu ev. č. 322 - 014 Chvaletice"
podlimitní Příjem nabídek 15.10.2021 03.11.2021 12:00
Technický dozor investora při realizaci stavby ,,Modernizace silnice II/322 Komárov - napojení na D35"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.10.2021 01.11.2021 12:00
Realizace úspor energie - ISŠ Moravská Třebová – DM na ulici Dukelská
podlimitní Příjem nabídek 14.10.2021 03.11.2021 10:00
Modernizace silnice II/322 Komárov - napojení na D35
podlimitní Příjem nabídek 12.10.2021 12.11.2021 12:00
Dodávka 2 ks podlahového mycího automatu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.10.2021 05.11.2021 10:00
Dodávka 1 ks Monitoru vitálních funkcí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.10.2021 05.11.2021 10:00
Dodávka 3 ks 12-svodového EKG přístroje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.10.2021 05.11.2021 10:00
Dodávka 1 ks bifázického defibrilátoru s monitorem a 4 ks automatického elektrického defibrilátoru
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.10.2021 05.11.2021 10:00
Dodávka výpočetní a audiovizuální techniky pro Nemocnici následné péče Moravská Třebová
podlimitní Příjem nabídek 12.10.2021 05.11.2021 09:00
Technický dozor investora při realizaci stavby ,,Modernizace mostu ev. č. 317-005A Choceň"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.10.2021 25.10.2021 12:00
Modernizace mostu ev. č. 317-005A - Choceň
podlimitní Příjem nabídek 11.10.2021 12.11.2021 12:00
všechny zakázky