Veřejné zakázky Pardubického kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Pardubický kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka lůžkového vybavení psychiatrie
nadlimitní Příjem nabídek 01.03.2021 02.04.2021 10:00
Dodávka přístrojového vybavení psychiatrie 1
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.02.2021 12.03.2021 10:00
Léčivý přípravek ATC L04AC05 – léčiva s účinnou látkou USTEKINUMAB (USTEKINUMABUM)
podlimitní Příjem nabídek 26.02.2021 17.03.2021 10:00
Léčivý přípravek ATC L03AB13 – léčiva s účinnou látkou PEGINTERFERON BETA-1A (PEGINTERFERONUM BETA-1A)
nadlimitní Příjem nabídek 26.02.2021 30.03.2021 10:00
Léčivý přípravek ATC M05BX04 – léčiva s účinnou látkou DENOSUMAB (DENOSUMABUM)
nadlimitní Příjem nabídek 26.02.2021 30.03.2021 10:00
Analýza možností integrace stávajících systémů kraje na IS DTM
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.02.2021 15.03.2021 10:00
Systém pro centrální správu a zabezpečení rozlehlé počítačové sítě v Nemocnici Pardubického kraje, a.s. - 2. kolo
podlimitní Příjem nabídek 22.02.2021 29.03.2021 11:00
Povýšení diskového prostoru
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.02.2021 01.03.2021 10:00
Akustická opatření stávajících zdrojů hluku v Orlickoústecké nemocnici
podlimitní Příjem nabídek 18.02.2021 17.03.2021 10:00
Technický dozor investora při realizaci stavby – Modernizace silnice II/366 Pohledy (včetně průtahu obcí) - Křenov křižovatka s II/368, I, II. a III. etapa
podlimitní Příjem nabídek 17.02.2021 09.03.2021 12:00
Speciální ZŠ Skuteč - dodávka nábytku
podlimitní Hodnocení 16.02.2021 05.03.2021 10:00
Zemní práce pro ZAV - Modernizace silnice II/322 Kojice
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.02.2021 05.03.2021 12:00
Realizace úspor energie - ZŠ Lanškroun, Olbrachtova, podruhé
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.02.2021 10.03.2021 09:00
Pronájem nebytových prostor pro centrální spisovnu společnosti Nemocnice Pardubického kraje a.s. - znovuvyhlášení
podlimitní Hodnocení 07.02.2021 23.02.2021 10:00
Koncepční a strategické dokumenty ICT Pk
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.02.2021 24.02.2021 10:00
všechny zakázky