Veřejné zakázky Pardubického kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Pardubický kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Expozice Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách, dodávka replik zbraní a příslušenství
podlimitní Příjem nabídek 19.08.2019 10.09.2019 10:00
Evaluace projektu Podpora procesů kvality a systémových změn v řízení sociálních služeb v Pardubickém kraji
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.08.2019 05.09.2019 10:00
NPK a.s. Litomyšlská nemocnice parkoviště
podlimitní Příjem nabídek 13.08.2019 29.08.2019 10:00
Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví, vybudování systému EPS a evakuačního rozhlasu včetně vyvolaných stavebních úprav, II. etapa
podlimitní Příjem nabídek 13.08.2019 30.08.2019 10:00
Zhotovení projektové dokumentace stavby „Realizace úspor energie - Dětské centrum Veská, Středisko Staroholická, hlavní budova“, včetně výkonu autorského dozoru projektanta, podruhé
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.08.2019 20.08.2019 08:00
NPK, a.s. - zajištění servisu SPECT/CT výrobce Siemens v Chrudimské nemocnici
nadlimitní Příjem nabídek 06.08.2019 09.09.2019 10:00
Dodávka elektroniky pro Transformaci DNH Rychmburk II. – Skuteč, podruhé
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.08.2019 16.08.2019 10:00
Vzdělávání pracovníků krajského úřadu a sociálních pracovníků obcí – vzdělávání v oblasti správního řádu
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.08.2019 16.08.2019 10:00
Rekonstrukce počítačové sítě NPK – zajištění integrity sítě prostřednictvím zavedení jednotného systému páteřních a přístupových přepínačů
nadlimitní Příjem nabídek 05.08.2019 10.09.2019 10:00
Oprava podlah v prostorách kuchyně Modrého domu II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.07.2019 28.08.2019 10:00
Vymalování objektů v areálu Domova u studánky
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.07.2019 14.08.2019 11:00
Technický dozor investora při realizaci stavby Modernizace silnice II/343 Vršov – Trhová Kamenice
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.07.2019 09.08.2019 09:30
Zhotovení projektové dokumentace stavby „Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – budova údržby, LDN a Albertova vila“, včetně výkonu autorského dozoru projektanta
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.07.2019 13.08.2019 10:00
Technický dozor investora při realizaci stavby Modernizace silnice II/315 Skuhrov – Lanškroun (kruhový objezd)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.07.2019 09.08.2019 09:00
Gymnázium Polička - rekonstrukce střech
podlimitní Příjem nabídek 29.07.2019 26.08.2019 10:00
všechny zakázky