Veřejné zakázky Pardubického kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Pardubický kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
OLÚ Jevíčko, rekonstrukce střechy č. p. 506
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.02.2024 06.03.2024 10:00
VOŠ a SŠ zdravotnická Ústí nad Orlicí - sanace suterénu
podlimitní Příjem nabídek 21.02.2024 11.03.2024 10:00
Podpora pro kritické prvky IT infrastruktury – HW podpora produkčních serverů
podlimitní Příjem nabídek 21.02.2024 15.03.2024 10:00
Rámcová smlouva na odběr pohonných hmot u čerpacích stanic formou odběrových karet ZZS PAK 2024 - 2028
nadlimitní Příjem nabídek 19.02.2024 25.03.2024 10:00
Upgrade artroskopické sestavy pro Pardubickou a Litomyšlskou nemocnici
nadlimitní Příjem nabídek 16.02.2024 19.03.2024 09:00
Anesteziologické přístroje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.02.2024 01.03.2024 10:00
Zajištění a dovoz celodenní léčebné stravy pro LDN Rybitví pro roky 2024-2029
nadlimitní Příjem nabídek 15.02.2024 18.03.2024 10:00
Stojanový injektor kontrastních látek pro CT
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.02.2024 01.03.2024 10:00
Podpora pro kritické prvky IT infrastruktury – HW podpora PACS serverů
podlimitní Příjem nabídek 14.02.2024 07.03.2024 11:00
Software pro vzdálenou správu koncových zařízení
podlimitní Příjem nabídek 14.02.2024 07.03.2024 10:00
Novorozenecké inkubátory
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2024 29.02.2024 10:00
NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice – Rekonstrukce operačních sálů - znovuvyhlášení
podlimitní Příjem nabídek 13.02.2024 29.02.2024 13:00
Dodávka robotického přístroje pro motorickou rehabilitaci horních končetin
nadlimitní Příjem nabídek 12.02.2024 14.03.2024 14:00
Oprava a modernizace výjezdové základny ZZS PAK Ústí nad Orlicí
podlimitní Příjem nabídek 12.02.2024 20.03.2024 10:00
Rámcová dohoda o dodávkách slaboproudých rozvodů
podlimitní Příjem nabídek 09.02.2024 04.03.2024 10:00
všechny zakázky