Veřejné zakázky Pardubického kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Pardubický kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy jízdárny a zázemí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2021 01.06.2021 10:00
Speciální ZŠ Skuteč - dodávka pomůcek pro snoezelen, podruhé
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.05.2021 21.05.2021 09:00
Speciální ZŠ Skuteč - dodávka IT a AV techniky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.05.2021 21.05.2021 10:00
Léčivý přípravek ATC skupiny C10AX13 s účinnou látkou EVOLOKUMAB
podlimitní Příjem nabídek 09.05.2021 25.05.2021 12:00
Léčivý přípravek ATC skupiny L04AA27 s účinnou látkou FINGOLIMOD HYDROCHLORID
nadlimitní Příjem nabídek 09.05.2021 09.06.2021 12:00
Léčivý přípravek ATC skupiny L03AB07 s účinnou látkou INTERFERON BETA 1A
nadlimitní Příjem nabídek 09.05.2021 09.06.2021 12:00
Zámek Pardubice - dodávka atypických figurín
podlimitní Příjem nabídek 06.05.2021 26.05.2021 10:00
Zámek Pardubice – expozice numizmatiky, dodávka atypické vitríny
podlimitní Příjem nabídek 04.05.2021 24.05.2021 14:00
Chlazení centrálních operačních sálů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.05.2021 25.05.2021 10:00
Zhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu Modernizace silnice II/305 Štěnec - křiž. I/17
nadlimitní Příjem nabídek 29.04.2021 31.05.2021 10:30
Zhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu Modernizace silnice II/311 Horní Čermná - Mistrovice
nadlimitní Příjem nabídek 29.04.2021 31.05.2021 11:00
Zhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu Modernizace silnice II/312 Červený Potok - hr.kraje
nadlimitní Příjem nabídek 29.04.2021 31.05.2021 11:30
Zhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu Modernizace silnice II/315 Týnišťko - Choceň
nadlimitní Příjem nabídek 29.04.2021 31.05.2021 12:00
Zhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu Modernizace silnice II/323 Břehy - Pravy (hranice kraje)
nadlimitní Příjem nabídek 29.04.2021 14.06.2021 12:30
Zhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu Modernizace silnice II/340 Hrbokov - křiž. II/337, Seč (Veselka)
nadlimitní Příjem nabídek 29.04.2021 31.05.2021 13:00
všechny zakázky