Veřejné zakázky Pardubického kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Pardubický kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce a dodávka nábytku pro laboratoř biologie
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2024 01.07.2024 10:00
Podpora bezpečnostní ochrany mailů a webové komunikace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.06.2024 21.06.2024 10:00
Bronchoskop do Chrudimské nemocnice
nadlimitní Příjem nabídek 11.06.2024 12.07.2024 10:00
Flexibilní cystoskop
nadlimitní Příjem nabídek 11.06.2024 12.07.2024 10:00
Ultrazvukový přístroj pro ortopedii
nadlimitní Příjem nabídek 10.06.2024 12.07.2024 10:00
SZŠ Svitavy - rekonstrukce historické fasády
podlimitní Příjem nabídek 09.06.2024 25.06.2024 10:00
Endoskopické vybavení 1 pro Pardubickou nemocnici
nadlimitní Příjem nabídek 06.06.2024 08.07.2024 12:00
Navigovaná bronchoskopie a endoskopické vybavení pro Pardubickou nemocnici
nadlimitní Příjem nabídek 05.06.2024 08.07.2024 12:00
Echokardiografický přístroj pro Pardubickou nemocnici
nadlimitní Příjem nabídek 05.06.2024 08.07.2024 11:00
Expertní kolposkop
nadlimitní Příjem nabídek 05.06.2024 22.07.2024 11:00
Ultrazvukový přístroj pro urologické pracoviště Svitavské nemocnice opakované znovuvyhlášení
nadlimitní Příjem nabídek 05.06.2024 08.07.2024 10:00
Centrální žilní katétry pro dospělé a děti
nadlimitní Příjem nabídek 04.06.2024 08.07.2024 10:00
Komplexní systém telematiky a monitoringu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.06.2024 19.06.2024 00:00
Autopilot se systémem řízení a trenažer autopilota
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.06.2024 19.06.2024 00:00
Rozmetadlo průmyslových hnojiv s variabilní aplikací
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.06.2024 19.06.2024 00:00
všechny zakázky