Veřejné zakázky Pardubického kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Pardubický kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.23 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava dřevěných prvků fasády Modrého domu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.12.2019 06.01.2020 10:00
Porodní lůžka pro gynekologicko-porodnické oddělení Orlickoústecké, Chrudimské a Svitavské nemocnice – 4. kolo
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.12.2019 13.12.2019 12:00
Technický dozor investora při realizaci stavby „Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii“
nadlimitní Příjem nabídek 02.12.2019 18.12.2019 12:00
Rozšíření PZTS
podlimitní Příjem nabídek 02.12.2019 19.12.2019 10:00
Příhrádek Pardubice – dodávka vnitřního vybavení a expozic, historizující osvětlení, podruhé
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.11.2019 09.12.2019 09:00
Dodávka Elektrokoagulace pro NPK a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 26.11.2019 06.01.2020 10:00
Dodávka a implementace systému pro centralizovanou správu a analýzu logů
nadlimitní Příjem nabídek 20.11.2019 23.12.2019 10:00
Zpracování projektové dokumentace na stavbu "II/322 Kojice - obchvat" včetně výkonu autorského dozoru projektanta
nadlimitní Příjem nabídek 19.11.2019 16.12.2019 10:00
Dělostřelecká tvrz Bouda – nezbytné stavební úpravy
podlimitní Hodnocení 19.11.2019 06.12.2019 10:00
Náhrada databázového clusteru MS SQL
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.11.2019 29.11.2019 10:00
Komplexní rekonstrukce spalovny nebezpečných odpadů v NPK, a.s., pracoviště Pardubická nemocnice
nadlimitní Příjem nabídek 15.11.2019 03.01.2020 10:00
S.K.L.E.M. expozice sklářské a ateliérové tvorby Východočeského muzea v Pardubicích
podlimitní Hodnocení 14.11.2019 06.12.2019 10:00
RÁMCOVÁ DOHODA PRO ROK 2020 – PORADENSTVÍ V OBLASTI DANÍ A ÚČETNICTVÍ PRO PK A SPOLUPRÁCE PŘI PŘEZKUMU HOSPODAŘENÍ OBCÍ
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.11.2019 21.11.2019 10:00
Dodávka kancelářského papíru - 2. kolo
podlimitní Hodnocení 05.11.2019 21.11.2019 10:00
Dezinfektory endoskopů 2
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.10.2019 15.11.2019 10:00
všechny zakázky