Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Regionální datová síť Pardubického kraje
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Dodávka optické infrastruktury a dodávka aktivních a pasivních prvků s ní spojených pro vytvoření regionální datové sítě Pardubického kraje vč. služeb dohledu v rámci řešení dodaných aktivních prvků i pasivní infrastruktury, konfigurace a reportingu veškerých dodaných aktivních prvků po dobu 60 měsíců od ukončení (předání) projektu, instalace, konfigurace, vytvoření požadované dokumentace a zajištění certifikovaného školení na dodané aktivní prvky.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice
osobní doručování:
Podatelna krajského úřadu, prostory Czech POINT
Pardubice, Komenského náměstí 120
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 10. 11. 2014 10:00
Počátek běhu lhůt: 03. 09. 2014
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: