Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Výměna výtahu na oddělení LDN Svitavské nemocnice
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž nového zařízení lanového, evakuačního, strojovnového, lůžkového výtahu do již vybudované výtahové šachty v budově „C“, na oddělení LDN Svitavské nemocnice výměnou za původní výtah včetně provedení souvisejících prací v rozsahu dle dodávané technologie včetně montáže, instalace, uvedení do řádného provozu a zajištění kompletních servisních a revizních služeb dodaného výtahu po dobu záruky.
Dílo je provedeno formou Design and Build, tj. dodavatel konkrétní podobu díla určuje sám podle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1965.html)
Kontakt: Oddělení veřejných zakázek
verejne.zakazky@nempk.cz
Ing. Jaroslava Čížková
tel. 727 855 192
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 26.06.2024 10:00
Datum zahájení: 21.05.2024 17:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):