Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Centrální shromaždiště odpadu v Pardubické nemocnici
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování oplocené, částečně zastřešené plochy v severní části areálu Pardubické nemocnice u budovy č. 9.
Součástí předmětu plnění je demolice stávajících zařízení, kácení zeleně, přeložení rozvodů TUV, TV, páry a kondenzátu do bez kanálu pod zrekonstruovanou plochu shromaždiště. Přeložení optických i metalických tras sdělovací a komunikační techniky. Vybudování zpevněných ploch, opěrného zdiva, přístřešku pro kontejnery a oplocení prostoru shromaždiště.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1965.html)
Kontakt: Oddělení veřejných zakázek
verejne.zakazky@nempk.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 16.05.2024 10:00
Datum zahájení: 26.03.2024 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):