Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí - areál Perla
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem realizace projektu je novostavba objektu Střední školy uměleckoprůmyslové v Ústí nad Orlicí v areálu bývalé Perly, která je navržena s ohledem na bezbariérový přístup. V budově školy budou umístěny učebny, dílny, ateliéry a potřebné zázemí pro výuku uměleckých oborů textilní výtvarnictví, užitná fotografie a média, průmyslový design, modelářství a návrhářství oděvů, grafický design a pro obor obalová technika a 2 počítačové učebny. Součástí bude i dodávka nezbytného mobiliáře a vybavení výukových prostor.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)
Kontakt: Administrátor veřejné zakázky - smluvní zástupce zadavatele:
Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář
Sídlo: Václava Řezáče 315, 434 01 Most
Tel: +420 777 895 514
E-mail: advokat@hebky.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 11.12.2023 10:00
Datum zahájení: 26.10.2023 13:23
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: