Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká 167, p. č. 1985/3
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem stavby jsou stavební úpravy původních prostorů Vysokomýtské nemocnice na ul. Hradecká 167, p. č. 1985/3. Tyto stavební úpravy představují realizaci koncepce evakuačního plánu PBŘ této budovy nemocnice. Úpravy jsou řešeny v návaznosti na systém EPS a požární vnitřní rozhlas pro řízení možné evakuace pacientů i personálu. Jedná se o vytvoření chráněných únikových cest, úpravu schodiště "střed" a rozdělení objektu na požární úseky v souladu s platnými protipožárními předpisy. Po realizaci těchto úprav bude objekt plnohodnotně ochráněn před nebezpečím požáru, vybaven zařízením na detekci požáru a stavebně upraven tak, aby byla umožněna bezpečná evakuace klientů.
Další stavební úpravy spojené s touto přestavbou zahrnují kompletní rekonstrukci dvou sociálních zařízení na lůžkovém oddělení ONLP3 a kompletní rekonstrukci podlahy na chodbě na lůžkovém oddělení (vybourání, betonáž a položení lina) v ploše 180m2.
Místo plnění: Ústí nad Orlicí
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)
Kontakt: Smluvní zástupce zadavatele:
Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář
telefon: +420 777 895 514
advokat@hebky.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 23.10.2023 11:00
Datum zahájení: 18.09.2023 16:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: