Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: STATING s.r.o.
IČO: 25963864
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 13
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 13
Konečná cena zakázky: 12 937 012,71 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 15 653 785,38 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 21.02.2023