Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Centrifugy znovuvyhlášení
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks centrifug pro hematologicko-transfuzní oddělení Svitavské nemocnice v souladu s medicínským účelem a s technickými podmínkami a ostatními požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci a dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 této zadávací dokumentace - Technické podmínky, kde jsou uvedeny podrobné požadavky na technické řešení veřejné zakázky.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1965.html)
Kontakt: Oddělení veřejných zakázek
verejne.zakazky@nempk.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 30.03.2023 10:00
Datum zahájení: 10.02.2023 09:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: