Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: OA a SOŠ Choceň - Stavební úpravy areálu školy Vysokomýtská 1206 Choceň
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem realizace jsou stavební úpravy a nástavba objektu B a D, bourání spojovacího krčku mezi objekty A a B a dostavba výtahu pro dopravu surovin ze dvora do 2.NP blok B (jedná se o školský areál, který je tvořen souborem objektů - bloky A, B, C, D). Dále budou provedeny přípojky vodovodu, plynu a nové rozvody splaškové a dešťové kanalizace v prostoru dvorní části. Areál školy bude oddělen oplocením. V oplocení od ul. Vysokomýtské bude osazena dvoudílná brána s el. pohonem a branka (na pozemek u bloku „A“). Součástí jsou také terénní úpravy - úprava stávajícího dvora areálu školy.

CPV 45214200-2 Stavební úpravy školních budov
Místo plnění: Pardubický kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)
Kontakt: Administrátor zakázky:
Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář
Václava Řezáče 315, 434 01 Most
+420 777 895 514
advokat@hebky.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 08.12.2022 09:00
Datum zahájení: 18.10.2022 10:40
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: