Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Realizace úspor energie - SOU Svitav, budova Kloudy
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem realizace projektu je zateplení stávající stavby. Objekt není památkově chráněn. Objekt má dvě nadzemní podlaží s mezipatrem, podkroví a je částečně podsklepen. Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem. Střešní krytina zůstane stávající. Barevné řešení je navrženo obdobně jako ve stávajícím stavu. V rámci interiérů bude provedeno nové nucené větrání učeben pomocí lokálních rekuperačních jednotek. Je navržen nový hromosvod a dále nové silové připojení pro VZT jednotky.
Místo plnění: Svitavy
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)
Kontakt: Smluvní zástupce zadavatele:
Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář
telefon: +420 777 895 514
advokat@hebky.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 25.11.2022 10:00
Datum zahájení: 26.10.2022 11:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: