Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zpracování projektové dokumentace stavby „NPK, a.s., Pardubická nemocnice, NADZEMNÍ KORIDOR spojující CUP- pavilon 27- pavilon 19“, včetně autorského dozoru projektanta
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektu pro stavbu „NPK, a.s., Pardubická nemocnice, NADZEMNÍ KORIDOR spojující CUP – pavilon 27 – pavilon 19“ ve stupních dokumentace pro společné povolení a dokumentace pro zadání/provádění stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a prováděcích vyhlášek.
Plnění zahrnuje i výkon autorského dozoru projektanta po dobu realizace stavby.
Koridor je navržen jako ocelová konstrukce, opláštěná lehkým obvodovým panelem. Podpory jsou navrženy v kombinaci ocelových a železobetonových sloupů. Založení bude provedeno pilotáží. Vodorovná konstrukce chodby včetně vyrovnávacích ramp bude zmonolitněna. Rám bude opláštěn z kombinace skla a mřížoviny z tahokovu. Vnitřní část koridoru bude vybavena osvětlením.
Místo plnění: Pardubice
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)
Kontakt: Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
Václava Řezáče 315, 434 01 Most
Tel. č. +420 777 895 514
E-mail: advokat@hebky.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 21.11.2022 10:00
Datum zahájení: 14.09.2022 16:50
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: