Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Energetické posouzení pro projekty výstavby FTV elektráren na zařízeních Pardubického kraje
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovení energetického posouzení na výstavbu FTV elektráren na celkem sedmi zařízeních Pardubického kraje.
Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 3 výzvy – vzor energetického posouzení. Jako podklad pro zpracování energetického posouzení slouží studie proveditelnosti v příloze č. 4 výzvy.
Místo plnění: Pardubický kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)
Kontakt: Alena Volejníková
e-mail: alena.volejnikova@pardubickykraj.cz
tel: 466026339
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 27.09.2022 10:00
Datum zahájení: 16.09.2022 11:37
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: