Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Realizace úspor energie – SPŠE a VOŠ Pardubice, budovy A, B a D
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem stavby je realizace úspor energie tří objektů, které slouží jako školní budovy. V současné době jsou objekty A a B památkově chráněny. Bude provedena výměna okenních výplní a dveří (výroba přesných replik) nebo jejich oprava (repase). Součástí těchto stavebních prací bude také sanace vlhkosti zdiva suterénu. Na objektech bude provedena oprava a sanace fasád, sanace kamenného soklu a odvod vody od problematických částí objektu.
Na objektu B bude provedeno zateplení části suterénu vč. sanačních opatření. Na všech řešených objektech budou opraveny doplněny hromosvody. Na objektech B a D bude provedeno zateplení střešních konstrukcí a oprava popř. výměna částí krytin. Dále je součástí projektu rekuperační větrání učeben.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)
Kontakt: Administrátor
Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář
Václava Řezáče 315, 434 01 Most, IČ 64010082
tel: +420 777 895 514
email:advokat@hebky.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 25.01.2022 11:00
Datum zahájení: 03.01.2022 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: