Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Prodloužení lhůty na základě vysvětlení č. 1Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zámek Pardubice - expozice a vnitřní vybavení II
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je dodávka vnitřního vybavení a expozic (mobiliář expozice, nábytek, grafika, osvětlení) pro budoucího uživatele Východočeské muzeum v Pardubicích a pro projekt realizovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020 s názvem „Zámek Pardubice – využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů čp. 1 a čp. 2“, registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0011182.
Místo plnění: Pardubický kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)
Kontakt: Pavel Menšl
e-mail: pavel.mensl@pardubickykraj.cz
tel: +420 466 026 282/ +420 605 551 501
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 15.12.2021 10:00
Datum zahájení: 22.11.2021 16:44
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):