Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Realizace úspor energie - Obchodní akademie Chrudim
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je realizace energeticky úsporných opatření na budově Obchodní akademie Chrudim spočívající v zateplení vnější obálky budovy. Na fasádě budovy bude s výjimkou již rekonstruovaných částí provedena kompletní výměna stávajících dožilých otvorových výplní za nové s předepsaným součinitelem tepelné vodivosti. Na části objektu směrem do dvora bude aplikován kontaktní zateplovací systém na bázi polystyrénu. Zateplení střešního pláště bude provedeno převážně volným položením izolantu na půdách.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)
Kontakt: Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář
sídlo: Václava Řezáče 315, 434 01 Most
tel.: 777 895 514
e-mail: advokat@hebky.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 06.12.2021 10:00
Datum zahájení: 09.11.2021 20:00