Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rámcová smlouva pro rok 2022 – poradenství v oblasti daní a účetnictví pro Pk a spolupráce při přezkumu hospodaření obcí
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, jejímž předmětem je poradenství k problematice, která souvisí s činností zadavatele a činností jím zřízených a založených organizací, zahrnující zejména oblast daňovou, oblast účetní a s tím související právní poradenství, zpracování daňových přiznání, spolupráce při zajištění přezkumu vybraných úseků hospodaření ÚSC a DSO dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a poradenství při vyhodnocení efektivnosti a hospodárnosti určitých činností, tj. provádění finančních analýz, ekonomických rozborů atd.
Místo plnění: Pardubický kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)
Kontakt: Pavel Menšl
e-mail: pavel.mensl@pardubickykraj.cz
tel: +420 466 026 282, +420 605 551 501
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 19.11.2021 10:00
Datum zahájení: 08.11.2021 13:20