Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Gymnázium Josefa Ressela Chrudim - opravy historické omítky
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je oprava omítky na budově gymnázia, která je v havarijním stavu.
Východní, jižní a severní fasáda je zdobená, členitá, obsahuje podélné prvky říms, sloupy a dalšími ozdobné prvky. V rámci realizace dojde k opravě štuků, dozdění říms, výměně venkovních parapetů, odstranění poškozené omítky a provedení nové omítky ve stávajícím tvaru. U západní fasády budovy proběhla v minulosti dílčí rekonstrukce, která odstranila původní historizující vzhled. V této části budovy bude provedeno zateplení.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)
Kontakt: Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář
sídlo: Václava Řezáče 315, 434 01 Most
tel.: 777 895 514
e-mail: advokat@hebky.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 18.10.2021 10:00
Datum zahájení: 20.09.2021 15:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: