Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zajištění pozáručního servisu koncových prvků medicinálních plynů
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění pozáručního servisu (opravy a BTK) přístrojů zdravotnické techniky k zajištění bezpečného a plynulého provozu těchto zdravotnických prostředků z hlediska funkčnosti, bezpečnosti, dle doporučení výrobce a v rozsahu a způsobem uvedeným v závazném návrhu smlouvy o poskytování pozáručního servisu, který je přílohou zadávací dokumentace č. 2, a to dle o zákona 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném znění. Výsledkem zadávacího řízení na předmět veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dobu určitou 4 let s vybraným dodavatelem.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1965.html)
Kontakt: Oddělení veřejných zakázek
verejne.zakazky@nempk.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 17.05.2021 10:00
Datum zahájení: 17.03.2021 08:27
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Příjem elektronických nabídek: Ano (elektronické nabídky přes E-ZAK)
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):