Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Realizace úspor energie – VOŠ pedagogická a střední pedagogická škola Litomyšl
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zateplení otvorových výplní formou osazení izolačních dvojskel. V souladu s platným závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče Městského úřadu v Litomyšli budou provedeny řemeslné repase historických oken na fasádě do náměstí Komenského včetně nového nátěru a na ostatních fasádách budou stávající novodobé výplně nahrazeny historizujícími kopiemi špaletových výplní s izolačním dvojsklem na vnějším křídle (hlavní budova školy je kulturní památkou). Dále bude proveden restaurátorský průzkum vnějších omítek pod korunní římsu. Bude provedeno zateplení půdních prostor a dále instalováno zařízení průběžně monitorující obsah CO2 ve vzduchu v jednotlivých učebnách.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)
Kontakt: Administrátor zakázky:
Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář
Václava Řezáče 315, 434 01 Most
+420 777 895 514
advokat@hebky.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 26.04.2021 10:00
Datum zahájení: 30.03.2021 12:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Příjem elektronických nabídek: Ano (elektronické nabídky přes E-ZAK)
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):