Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – budova údržby, LDN a Albertova vila
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky „Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – budova údržby, LDN a Albertova vila“ je realizace energetických opatření vyplývajících z energetických auditů, sanace/sanace vlhkosti v nezbytném rozsahu, dále rekonstrukce říms, balkónů, okapů, antén, hromosvodů, osvětlení, elektroinstalace, přístřešků, zábradlí, žebříků a plotů v nezbytném rozsahu. Úpravy okolí budov v nezbytném rozsahu.
Na budově údržby bude provedeno zateplení obvodového zdiva vč. soklu, výměna stávajících oken, vstupních dveří a vrat, sanace, zateplení a rekonstrukce střešních konstrukcí vč. výměny střešní krytiny s ohledem na plánovanou vestavbu patra v prostoru bývalé kotelny.
Na budově LDN bude provedeno zateplení obvodového zdiva včetně stěn přilehlých k zemině a soklu, sanace soklu, sanace střešních konstrukcí vč. výměny střešní krytiny a zateplení střešních a stropních konstrukcí s ohledem na plánovanou půdní vestavbu, výměna oken, vstupních dveří, zabudování okenních žaluzií (vnitřní, vnější), sanace vlhkosti ve spodní části stavby, nucené větrání s rekuperací odpadního tepla.
Práce na Albertově vile zahrnují zateplení obvodového zdiva (stěn přilehlých k zemině - soklu, zateplení stěn k nevytápěné půdě), sanace a zateplení střešních konstrukcí vč. výměny střešní krytiny, zateplení stropních konstrukcí, výměna oken, vstupních dveří, výlezů na půdu, sanace spodní stavby, úpravy povrchů (ošetření fasádních prvků a vyspravení a nátěr fasády). U této budovy se požaduje zachování a obnovení historického vzhledu.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)
Kontakt: Administrátor veřejné zakázky - smluvní zástupce zadavatele:
Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář
Sídlo: Václava Řezáče 315, 434 01 Most
Tel: +420 777 895 514
E-mail: advokat@hebky.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 30.04.2021 10:00
Datum zahájení: 23.03.2021 13:57
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Příjem elektronických nabídek: Ano (elektronické nabídky přes E-ZAK)
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):