Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: SŠ Automobilní Ústí nad Orlicí - vzdělávací a rekvalifikační centrum, podruhé
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem realizace je rekonstrukce a vybavení učeben pro celoživotní vzdělávání dospělých. Projekt bude realizován v místě stávajícího objektu truhlárny. Tento objekt bude částečně zbourán. V 1.NP bude umístěna svařovna, laboratoř defektoskopie a kontrola svarů, příprava a sklad materiálu. V prostoru u hlavního vchodu bude umístěno sociální zázemí pro dílny schodiště do 2.NP a výtah. Ve 2.NP je umístěna učebna pro vzdělávání svářečů (výuka teorie svařování a bezpečnost práce) a učebna autotronik hybridních pohonů a elektropohonů silničních motorových vozidel. Dále zde bude umístěn kabinet a sociální zařízení. Projekt je řešen bezbariérově.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)
Kontakt: Aneta Šiklová
e-mail: aneta.siklova@pardubickykraj.cz
tel: 727968577
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 25.01.2021 10:00
Datum zahájení: 04.01.2021 16:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Příjem elektronických nabídek: Ano (elektronické nabídky přes E-ZAK)
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):