Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: VIKTORSTAV s. r. o.
IČO: 25618091
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 9
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 9
Konečná cena zakázky: 15 880 196,16 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 19 215 037,35 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 28.02.2020