Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: REKOS Ševčík s.r.o.
IČO: 25960351
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 7
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 7
Konečná cena zakázky: 15 992 690,20 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 19 351 155,14 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 04.10.2019