Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Stavrecon Pardubice s.r.o.
IČO: 05925801
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 5
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 5
Konečná cena zakázky: 5 566 191,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 6 735 091,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 31.05.2019