Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: VIKTORSTAV s. r. o.
IČO: 25618091
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 4
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 4
Konečná cena zakázky: 34 892 634,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 42 220 087,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 28.06.2019