Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Realizace úspor energie – OLÚ Jevíčko, pavilon S + koridor
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem stavebních prací je snížení energetické náročnosti pavilonu S a komunikačního koridoru v areálu Odborného léčebného ústavu v Jevíčku. Objekt je nemovitou kulturní památkou. Bude provedena repase, částečná či celková výměna stávajících dřevěných a kovových výplní otvorů. V případě částečné či celkové výměny bude provedena přesná rozměrová a tvarová kopie.
U vybraných dřevěných či kovových výplní bude provedena restaurátorská oprava dodavatelem s odbornou způsobilostí.
Vnější křídla otvorů budou osazena tepelně izolačním dvojsklem s teplým distančním rámečkem, pokud není ve výpisu prvků uvedeno jinak.
Zateplení stropu 4.NP pavilonu S bude provedeno v půdním prostoru zateplením podlahy minerální vatou, kde budou pro přístup zřízeny pochozí revizní lávky z OSB desek uložených na trámový polystyren. Funkční řešení objektu zůstane nezměněno.
Součástí prací je oprava hromosvodů, u kterých bude prověřeno ukotvení všech prvků hromosvodné soustavy. Poškozené nebo chybějící části budou vyměněny či doplněny.
CPV 45215100-8 Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči
CPV 45212350-4 Historicky nebo architektonicky mimořádně zajímavé budovy
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)
Kontakt: Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
Václava Řezáče 315, 434 01 Most
Tel: +420 777895514
E-mail: advokat@hebky.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 27.05.2019 11:00
Datum zahájení: 29.04.2019 18:46
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: