Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Realizace úspor energie - areál NPK, a.s., Ústí nad Orlicí, budova skladu ZM a ubytovny
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky jsou energeticky úsporná opatření na stavebních konstrukcích objektu, jež zahrnuje zateplení obvodových zdí a soklu kontaktním zateplovacím systémem, výměnu stávajících oken a dveří za plastové a opravu střešní krytiny s následnou montáží tepelné izolace. Součástí stavebních prací je i sanace vodorovných konstrukcí tzv. technologie narážení nerezových chromniklocelových plechů pro zamezení průniku vzlínající vlhkosti. V rámci stavby bude dále provedena oprava vstupu do objektu, úprava venkovních prostorů a oprava přípojek dešťové kanalizace.
CPV 45212410-3 Stavební úpravy budov sloužících k ubytování
CPV 45215100-8 Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
53211 Pardubice
Kontakt: Mgr. Ing. Robert Hebký
Václava Řezáče 315, 434 01 Most
tel. č. +420 777895514
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 25.03.2019 11:00
Datum zahájení: 25.02.2019 16:34