Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Přístroje pro endoskopii – kolonoskopická věž
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je nákup kolonoskopické věže pro gastroenterologickou ambulanci Litomyšlské nemocnice včetně příslušenství do místa plnění, v souladu s medicínským účelem a ostatními podmínkami zadávací dokumentace a dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky), kde jsou uvedeny podrobné požadavky na technické řešení veřejné zakázky.Plnění předmětu veřejné zakázky zahrnuje zajištění dopravy všech položek dodávky do místa plnění a uvedení všech položek dodávky do plného provozu. Zadavatel požaduje záruční dobu v délce 36 měsíců.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)
Kontakt: https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1965.html
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 16.04.2019 10:00
Datum zahájení: 20.02.2019 22:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):