Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Optický koherentní tomograf pro oční oddělení
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka optického koherentního tomografu pro oční oddělení Pardubické nemocnice v souladu s medicínským účelem a s ostatními podmínkami zadávací dokumentace a dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace – Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky), kde jsou uvedeny podrobné požadavky na technické řešení veřejné zakázky. Zdravotnický prostředek musí splňovat zákon č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích, v platném znění. Plnění předmětu veřejné zakázky zahrnuje zajištění dopravy všech položek dodávky do místa plnění, instalace všech položek dodávky v místě plnění, montáž, uvedení všech položek dodávky do plného provozu a instruktáž personálu.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)
Kontakt: https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1965.html
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 29.03.2019 11:00
Datum zahájení: 21.02.2019 21:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):