Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodavatel léčiv pro zadavatele: Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk, se sídlem: Za Kopečkem 353, Žamberk, PSČ: 564 01, IČ: 00196096
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčiva pro zadavatele. Zadavatele požaduje, aby dodací listy byly v elektronické podobě ve formátu .DL 6, fakturace bude probíhat 2-krát měsíčně s rozpisem léků a cen, čárové nebo QR kódy, doprava v režii lékárny resp. vybraného dodavatele, nutná komunikace s logistikou zadavatele léků v nemocničním informačním systému, převod do ekonomického software.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)
Kontakt: Název: Ing. Petr Vlášek
Sídlo: Karla Poura 311, Dolní Ředice, 533 75
IČ: 74836994
E-mail: vlasek.zakazky@gmail.com
Telefon: +420 607 965 711
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 17.04.2019 08:00
Datum zahájení: 20.02.2019 08:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):