Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Modernizace mostu ev. č. 374-001 Jaroměřice
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Modernizace stávajícího objektu mostu ev. č. 374-001 Jaroměřice nacházejícího se v extravilánu obce Jaroměřice je navržena provedením železobetonové konstrukce včetně rovnoběžných křídel. Vozovka mezi zvýšenými obrubami bude mít šířku 6,5m. Na železobetonových římsách bude namontováno zábradelní svodidlo. Světlá šířka mostního otvoru bude 5,0m. Výška mostního otvoru odpovídá hladině Q100 + 0,50m. Rekonstruovaný most je navržen na zatěžovací třídu A dle ČSN 73 6203.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)
Kontakt: Smluvní zástupce zadavatele:
Zadávací servis s.r.o.
Purkyňova 648/125, 612 00 Brno
IČ: 29352550
Tel:+420 607 832 375
E-mail: info@zadavaciservis.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 08.03.2019 14:00
Datum zahájení: 12.02.2019 14:00